info@daisy-etm.com +35542420455

Daisy & ETM

Kompania Daisy & Etm është themeluar në vitin 2010 si bashkim i dy operatorëve: Daisy Technology në Bullagari dhe ETM Sh,a në Shqiperi. Është një nga kompanitë e autorizuara për ofrimin, për tregun shqiptar, të pajisjeve fiskale si dhe ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së tyre.
Që nga themelimi i saj misioni i kompanisë ka qenë ofrimi i produkteve dhe shërbimeve cilësore që të kënaqin kërkesat e klientëve. Sot kompania është rritur dhe ka një staf prej 25 punonjësish të vendosur në 9 Qendra Rajonale në territorin e Shqipërisë për të qenë më afër klientëve tanë. Gjithashtu kompania ka një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh në të gjithë vendin.
Risi e aktivitetit të kompanisë sonë është ngritja në një nivel më të lartë të shërbimeve të konsulencës ligjore dhe konsulencës financiare. Nëpërmjet tyre i sigurojmë klientëve të biznesit dhe privatëve përfaqësim ligjor në fushat e të drejtës civile, tregëtare e administrative si dhe shërbime kontabiliteti për ti dhënë biznesit sigurinë financiare.

Profili i kompanisë