info@daisy-etm.com +35542420455

...
ICash

ICash është një software i çertifikuar nga AKSHI dhe DPT për fiskalizimin e faturës online.

Specifikimet teknike:
  • Aplikacion cloud-based, i cili mund të aksesohet kudo dhe kurdo.
  • Aplikacioni mund të instalohet në PC ose paisje si tablet, telefon etj.
  • I lehtë në përdorim dhe i sigurtë
  • Hapësirë e pa kufizuar për ruajtjen e të dhënave.
  • Ofron ruajtjen e të dhënave duke krijuar backup-e çdo ditë....
Compact M

Daisy Compact M është pajisja e parë fiskale e çertifikuar nga AKSHI dhe DPT për fiskalizimin e faturës online.

Specifikimet teknike:
  • Gjenerim i faturës dhe transmetim në kohë reale
  • Kontroll i faturës me skanimin e QR code
  • Identifikimi i operatorit që lëshon faturën
  • Nënshkrim elektronik
  • Ruajtja e të dhënave në memorie