info@daisy-etm.com +35542420455

Pajisje fiskale

Daisy & Etm është ofruesi kryesor i kasave fiskale për biznesin e vogël, të mesëm dhe të madh. Zgjedhja e një pajisjeje fiskale të markës DAISY & ETM ju jep siguri dhe konfort në përdorim...

Lexo më shumë

Software fiskal

Zgjidhja softuerike është një program financiar që ndihmon menaxhimin e biznesit tuaj (shitjet, blerjet, përpunimin e të dhënave) dhe njëkohësisht siguron fiskalizimin online të veprimeve fiskale...

Lexo më shumë

IT

Ofrohen pajisje dhe shërbime inovative IT për të kënaqur kërkesat individuale dhe të biznesit. Plotësohen kërkesat e personalizuara sipas nevojës për zhvillimet e web ,software dhe mirëmbajtje rrjeti...

Lexo më shumë

Konsulencë ligjore

Daisy & Etm ofron konsulencë ligjore dhe siguron përfaqësim ligjor të klientëve të biznesit apo privatë, në fusha të ndryshme të së drejtës civile, tregtare dhe administrative..

Lexo më shumë

Shërbime kontabiliteti

Shërbimet tona të kontabilitetit plotësojnë nevojat e klientëve për të disponuar informacione dhe raportime financiare mbi biznesin e tyre..

Lexo më shumë

Aksesorë

Komapania DAISY & ETM ofron produkteve inovative të IT që përshkojnë të gjithë spektrin e nevojave kompjuterike si personale ashtu dhe të ndërmarrjeve në të gjithë Shqipërinë.

Lexo më shumë