info@daisy-etm.com +35542420455

Daisy & Etm zhvillon dhe ofron zgjidhje fiskale bashkëkohore të cilat përdoren gjerësisht në të gjithë Evropën.
Daisy & Etm zhvillon dhe ofron zgjidhje fiskale e mbështetur nga Daisy Tech, prodhuesi më i madh i pajisjeve dhe zgjidhjeve softwar-ike fiskalë në Evropën Juglindore. Daisy Tech është një kompani me tradita të krijuara në hartimin dhe prodhimin e produkteve të teknologjisë së lartë dhe inovative, duke përfshirë çdo shërbim shtesë të kërkuar nga korniza e përdoruesit fundor ose regullator.
Studimi

Studimi është një komponent kryesor i punës së Daisy & Etm. Ne studiojmë kërkesat themelore të përdoruesve dhe i përshtatim ato sipas specifikimeve teknike dhe funksionale të kërkuara nga institucionet shtetërore.Risitë

Shpesh ndodh që parametrat funksionalë dhe teknikë të produkteve të kërkuara nga klientët fundorë nuk mund të përmbushen nga zgjidhjet ekzistuese dhe ato aktualisht të implementuara. Kjo është arsyeja pse Daisy Tech është shpesh prodhuesi i parë në të gjithë botën që zbaton teknologji të reja dhe zgjidhje softuerësh në produktet e saj. Risia e Daisy Tech është ajo që e ndan kompaninë nga prodhuesit e tjerë. Daisy Tech përcakton tendencat, nuk i ndjek ato.Zhvillim

Daisy & Etm po zhvillon vazhdimisht produkte të reja. Pajisje fiskale të gjeneratës së tretë me një modem të integruar 3G / 4G, modul Wi-Fi për komunikim të drejtpërdrejtë midis pajisjes fiskale dhe agjensive shteterore në vend duke përdorur një protokoll të komunikimit të koduar.Mbështetje

Daisy & Etm ofron mbështetje teknike dhe këshilla për përdorimin e të gjitha produkteve të saj - konsultime paraprake për blerjen dhe gjatë gjithë përdorimit të tyre. Stafi i mbështetjes do t'ju përgjigjet menjëherë dhe me kompetencë për çdo pyetje që mund të keni.